Türkiye Cumhuriyeti Bilişim Yasaları ve Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı Bildirimi

İş bu web sitesi "okeey.org" ve sayfalarına ilişkin tüm veriler, ibareler, belgeler, bilgiler, yazılar, dökümanlar, sloganlar, grafikler, imajlar, resimler, ikonlar, logolar, markalar, stiller, arayüzler, arayüz düzenler, site tasarımı, site düzeni, sayfa düzeni, site sunumu, software yazılımlar, kodlar ve kod parçacıkları, datalar, programlar, programlamalar, sunucular ve veri tabanları, diğer işaretler ve işaretciler site sahibinin mülkiyetindedir.

İş bu web sitesi "okeey.org" ve sayfalarına ilişkin tüm izinli ve yazılı izinli veriler, ibareler, belgeler, bilgiler, yazılar, dökümanlar, sloganlar, grafikler, imajlar, resimler, ikonlar, logolar, markalar, stiller, arayüzler, arayüz düzenler, site tasarımı, site düzeni, sayfa düzeni, site sunumu, software yazılımlar, kodlar ve kod parçacıkları, datalar, programlar, programlamalar, sunucular ve veri tabanları, diğer işaretler ve işaretciler site sahibinin lisans ve izin aldığı kuruluş ve kişilerin mülkiyetindedir.

Site sahibinden yazılı izin ya da muvafakat alınmaksızın, iş bu web sitesi "okeey.org" ve sayfalarına ilişkin tüm veriler, ibareler, belgeler, bilgiler, yazılar, dökümanlar, sloganlar, grafikler, imajlar, resimler, ikonlar, logolar, markalar, stiller, arayüzler, arayüz düzenler, site tasarımı, site düzeni, sayfa düzeni, site sunumu, software yazılımlar, kodlar ve kod parçacıkları, datalar, programlar, programlamalar, sunucular ve veri tabanları, diğer işaretler ve işaretcilerin, kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, gönderilmesi, dağıtılması, yayımlanması, satılması yasaktır.

Tüm site içeriği Türkiye Cumhuriyeti 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ve Bilişim Yasaları" ile koruma altına alınmıştır.

İtilaf vukuunda Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri anayasal haklarımızı çözmeye yetkilidir.